شرکت رسام پلیمر

13 اردیبهشت 1400
فوری
درخواست به پایان می رسد در: 25 مهر 1403
ارسال درخواست

توضیحات شغل

حراست ۱۲-۲۴
کارشناس حسابداری
کارمند اداری
کارگر فنی و ساده
۸ الی۱۷
قانون کار +بیمه+صبحانه و ناهار +سرویس و تمامی مزایا